Z historie našeho Sboru dobrovolných hasičů
tak jak ji psal čas - 21. století


V roce 2000:
Byla dokončena budova nové zbrojnice a sbor obdržel cisternu CAS 25.

9. března postihla naši obec velká povodeň. Členové SDH, kteří jsou zařazeni do povodňové komise okamžitě zahájili svoji činnost. Pro velký rozsah byli   povoláni ostatní členové SDH. Byla provedena evakuace obyvatel v ulici Na Benátkách a Na Nábřeží. Při likvidaci škod nám pomáhali i sbory z Vamberka, Merklovic, Borovnice a Pekla nad Zdobnicí.
6. května v rámci oslav založení hasičského sboru byla uskutečněna hasičská soutěž v požárním sportu za účasti 13ti družstev a dvou družstev žen. Obsadili jsme 9. místo. 
30. září jsme slavnostně otevřeli za účasti hasičů z Doudleb v jižních Čechách novou hasičskou zbrojnici a taktéž nám byla starostou obce Jiřím Kaplanem předána hasičská cisterna CAS 706 ASC 25 do užívání. Celou tuto slavnost doprovázela hasičská dechová kapela z Jablonného nad Orlicí Orličanka. Oslavy dále pokračovaly koncertem této dechové hudby před Obecním úřadem. Po společném obědě našeho sboru, zástupců obce, sborů 4. okrsku a sboru z jižních Čech byla spuštěna obecní siréna a bylo provedeno námětové cvičení sborů 4. okrsku a sboru z jižních Čech při dopravě vody - imitace lesního požáru v prostoru Malá skalka nad Vyhnánovem. Imitace požáru byla provedena velkou vojenskou dýmovnicí. Po občerstvení a vyhodnocení celého cvičení (dopadlo na výbornou) byly předány všem zúčastněným sborům pamětní listy a pamětní skleničky. Večer byl zakončen příjemným posezením při opékání selete za doprovodu živé country hudby.     V roce 2001:
18. ledna byl založen kroužek mladých hasičů.
24. února proběhl v naší klubovně napřed dětský karneval a následně hasičský bál. 20. března jsme se zúčastnili námětového cvičení na továrnu Charvát.
6-8. července jsme se zúčastnili oslav 105 výročí založení hasičů v Doudlebách v Jižních Čechách.
13-14. července proběhlo soustředění mladých hasičů na tábořišti Vochtánka.
14. listopadu byla podepsána smlouva mezi Obecním úřadem a fy. Charvát k zajištění požárního družstva pro tento podnik. Po dohodě s fy. Charvát byly zakoupeny 4 dýchací přístroje Saturnin.

V roce 2002:
16. února proběhl druhý hasičský ples.
6. března výjezd k požáru domu Poláčkových, ul. Rudé Armády.
11. března hašení požáru trávy u Vamberka.
12. března hašení trávy na Bělisku.
8. května výjezd k požáru auta v ulici K Nádraží.
11-12. května výměna střechy klubovny.
22. května účast na cvičení IZS v Doudlebách.
6. července námětové cvičení u fy. Charvát.
9-11., 16-18. srpna odstraňování následků povodní v Jižních Čechách.
23.-30. srpna letní dětský tábor u Potštejna.
11. října schváleno na Plenárním zasedání OZ zřizovací listina jednotky SDH.


V roce 2003:
6. února přivezena cisterna po nastříkání laku.
22. února dětský karneval pro členy ml. Hasičů, večer pořádán hasičský ples.
12. března zakoupen raftový člun.
3-5. července návštěva Doudleb v Jižních Čechách.
15. července přivezeny zásahové komplety zakoupené fy. Charvát.
Na přelomu července a srpna pořádán dětský tábor v Lukavici.
11. října námětové cvičení ve fy. Charvát.
30. listopadu požár neobydlené roubené chalupy v Chlenech.

V roce 2004:
17. ledna pořádán hasičský ples. Během roku byla realizována stavba sušáku hadic ve Sběrném dvoře.
4. července setkání SDH z Jižních Čech.
4. září námětové cvičení na hrad Potštejn, po jeho ukončení jsme zasahovali na požáru seníku v Merklovicích.

V roce 2005:
V tomto roce proběhlo 8 výborových a 8 členských schůzí.

Akce v rámci okrsku:
8. února hodnotící schůze 4 okrsku v Doudlebách.
7. května okrsková soutěž v Potštejně – 5 místo.
18. června hasičská soutěž v Záměli – 8 místo.
6. srpna hasičský den ve Slatině.
12. srpna svážení materiálu z hasičského tábora.
19. listopadu námětové cvičení Vrbice.

Akce v rámci sboru:
15. ledna hasičský ples.
5-6. března teoretické školení jednotky.
12-13. března praktické školení jednotky.
10. a 17.dubna a 1. května nácvik na Okrskovou soutěž.
23. dubna sběr železa, účast 17 členů.
6. května položení věnců u školy na hřbitově.
23. května zaplavení křižovatky ulic RA a Dukelská.
24. května po záplavě. 28. května betonování patek u Malého Splávku.
4-30. června stěhování vagonu a stavba přístřešku na MS.
24.června požár lesa u obce Suchá Rybná.
1.července přivezen nový Spolkový prapor.
4-6 července oslavy 125 let založení sboru, svěcení praporu a techniky za účasti hasičů z Jižních Čech.
15. července požár fy. Charvát, účast 13 členů.
3. srpna umývání silnic.
26. srpna opékání prasete.
24. srpna bourání přístřešku v Perle.
27. srpna požár v podniku Perla.
8. října zahoření mostu vlečky, účast 14 členů. 20. října sběr šrotu.
4. listopadu zahoření zásobníku fy. Charvát, účast 15 členů.
5. listopadu opětovné splanutí zásobníku fy. Charvát, účast 9 členů.
26. listopadu školení jednotky na dýchací přístroje v RK.

V roce 2009:
Tento rok jsmě měli 5 výborových a 8 členských schůzí.

17. ledna hasičský bál
7. května položení věnců k výročí osvobození
8. května Okrsková soutěž v Doudlebách na Malém Splávku - 7. místo
4. července oficiální předání vozidla Tatra 815 Cas 32 6x6.1, toto vozidlo nám v rámci programu oslav požehnal vamberecký farář.
24. července asistence na ralley Kostelec - Doudleby n. Orl.
5. září požár pb lahve
4. listopad požár domku v Příkazích
21. listopad námětové cvičení na téma požár zámku Doudleby
27. prosince valná hromada


 
V roce 2010:

 


Prvním starostou sboru byl zvolen Suchánek mlynář, po něm František Hlaváček rolník
z Příkaz, Jan Sedláček rolník z Doudleb, Antonín Novák rolník z Vyhánova, Jindřich Pavlát kupec, který byl současně velitelem sboru, Josef Hlaváček rolník z Příkaz, František Šebesta rolník z Vyhnánova , Josef Hlaváček rolník z Doudleb, Sika Karel, Hubička Josef, Suchomel Milan, Mikulecký Ludvík ml. , Frydrych Ctibor st., Ďubek Josef, Jampílek Josef, Vacek Jiří a nyní Michálek Roman.

Prvním velitelem byl Jindřich Pavlát, Josef Hlaváček, Leopold Svoboda, František Vaněk, Horký Václa v, Sedláček Ladislav, Suchomel Milan, Mazura Josef, Prouza Petr,
Brož Antonín a nyní Kopsa Ota.