Oznámení o mimořádné členské schůzi

08.11.2011 00:00

 

… na výzvu bratra Jiřího Vacka, z pověření bratra a starosty sboru Romana Michálka a se souhlasem bratra a velitele sboru Oty Kopsy, Vám drahé sestry a drazí bratři ve sboru, předkládám níže uvedené oznámení.
 
Oznámení členům SDH Doudleby nad Orlicí
 
Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 proběhne od 17,00 hod. v hasičské klubovně mimořádná členská schůze.
 
Jednotlivé body programu:
1) Sbírka finančních darů od členů SDH Doudleby nad Orlicí pro bratra M. Lebrušku;
2) Odsouhlasení návrhu výboru na doplnění vybrané částky od členů částkou z pokladny SDH;
3) Předání finančních darů bratru M. Lebruškovi.
 
Poznámka: Členové kteří se nemohou časově zúčastnit pověří jiného bratra či sestru k předání obnosu do sbírky.
 
Děkuji Roman Michálek – starosta SDH Doudleby nad Orlicí
 
V pověření zveřejnil: Pavel Šeda – zástupce velitele SDH Doudleby nad Orlicí
 
Zpět